Pravila privatnosti

Pravne informacije

Green core d.o.o.
Ksaver 176
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 71906306135

Tel: 01 2992 017
E-mail: info@greencore.hr
Puni naziv pravnog subjekta: Green core društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i proizvodnju

Dizajn izrada i održavanje stranica:
MAOIO Digital Agency
Vladimira Vidrića 8
10000 Zagreb
http://maoio.agency
091 7333 713
Autorska prava

Sav sadržaj internetske ove stranice (slike, video, tekstovi, dokumenti) podlježe zaštićenim autorskim pravima Green core d.o.o. Sadržaj nije dozvoljeno kopirati bez pismene suglasnosti. Osnova stranice je bazirana na WordPress platformi koji podlježe GPL licenciranju, WordPress tema je rađena po narudžbi Green core d.o.o.

Pravila privatnosti

Korištenje internetskih stranica Green core d.o.o. moguće je bez ikakvih naznaka osobnih podataka; međutim, ako posjetitelj želi koristiti posebne usluge poduzeća putem naše internetske stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka neophodna i nema zakonske osnove za takvu obradu, općenito prihvaćamo suglasnost od posjetitelja.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nositelja podataka uvijek je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i sukladno specifičnoj zaštiti podataka propisa koji se primjenjuju na Green core d.o.o. Pomoću ove izjave o zaštiti podataka, naše poduzeće želi informirati javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo. Nadalje, podnositelji podataka su putem ove izjave o zaštiti podataka obaviješteni o pravima na koja imaju pravo.

Kao kontrolor, Green core d.o.o. je implementirao brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita osobnih podataka obrađenih putem ove internetske stranice. Međutim, prijenosi podataka temeljeni na Internetu mogu načelno imati sigurnosne praznine pa apsolutna zaštita možda neće biti zajamčena. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka je slobodan prenijeti osobne podatke nama putem alternativnih sredstava, npr. putem telefona.

1. Definicije
Deklaracija o zaštiti podataka Green core d.o.o. temelji se na pojmovima koje koristi europski zakonodavac za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva za široku javnost, kao i za naše klijente i poslovne partnere. Da bismo to osigurali, želimo početi objašnjavanjem korištene terminologije.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove:

Osobni podaci
Osobni podaci podrazumijevaju sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (“subjekt podataka”). Identificirana fizička osoba je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičke, fiziološke, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta te fizičke osobe.

Subjekt podataka
Subjekt podataka je svaka fizička osoba identificirana ili prepoznatljiva, čiji osobni podaci obrađuje kontrolor odgovoran za obradu.

Obrada
Obrada je svaka radnja ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo da se radi o automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pretraživanje, objavljivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, ažuriranjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništenjem.

Ograničenje obrade
Ograničenje obrade označava pohranjene osobne podatke s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

Profiliranje
Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na radno mjesto fizičke osobe na poslu, ekonomskoj situaciji, zdravlju, osobnim preferencijama , interesima, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili pokreta.

Pseudonimizacija
Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom predmetu podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije vode odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osigurala da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.

Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu
Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni zakonom Unije ili države članice, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni zakonima Unije ili države članice.

Procesor
Procesor je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora.

Primatelj
Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo na koje se otkrivaju osobni podaci, bez obzira na to jesu li treća strana ili ne. Međutim, javne vlasti koje mogu primiti osobne podatke u okviru određenog ispitivanja u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada takvih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka u skladu s namjenama obrade.

Treća strana
Treća strana je fizička ili pravna osoba, javni organ, agencija ili tijelo koje nije predmet subjekta, kontrolor, procesor i osobe koje su pod izravnim nadzorom nadređenog ili procesora ovlaštene za obradu osobnih podataka.

Pristanak
Suglasnost subjekta podataka je svaka slobodno dana informacija ili želja subjekta podataka koji svojim izjavama ili jasnim afirmativnim radnjama, označava suglasnost s obradom osobnih podataka koji se odnose na njega.

2. Naziv i adresa kontrolora

Kontrolor u svrhu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), ostalih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugim odredbama vezanim uz zaštitu podataka:

Green core d.o.o.
Ksaver 176
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: 01 2992 017
E-pošta: info@greencore.hr
Web-lokacija: http://greencore.hr

3. Ime i adresa službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka je:

Damir Krčan
Green core d.o.o.
Ksaver 176
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: 01 2992 017
E-pošta: info@greencore.hr
Web-lokacija: http://greencore.hr
Svaki subjekt podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka sa svim pitanjima i prijedlozima vezanim uz zaštitu podataka.

4. Koje podatke prikupljamo o vama i kako?

Prikupljamo informacije o vama kada popunite bilo koji od obrasca na našoj internetskoj stranici, odnosno slanjem upita.Podaci o korištenju web stranica prikupljeni su pomoću kolačića.
Ako ste mlađi od 16 godina, morate dobiti pristanak roditelja prije nego što ispunite bilo koji obrazac na našoj internetskoj stranici.
Prilikom slanja obrasca na našoj web stranici koristimo davatelja softvera treće strane za automatizirano prikupljanje i obradu podataka. Davatelj neće koristiti vaše podatke za bilo koju svrhu i zadržat će ih samo u skladu s našim pravilima o zadržavanju podataka.

5. Kolačići

Kolačići su tekstualne datoteke stavljene na vaše računalo kako bi prikupile standardne informacije o zapisnicima interneta i informacijama o ponašanju posjetitelja. Te se informacije zatim koriste za praćenje korištenja internetske stranice posjetitelja i izradu statističkih izvješća o aktivnostima internetskog mjesta.
Za više informacija posjetite www.aboutcookies.org ili www.allaboutcookies.org.

Možete postaviti svoj preglednik da ne prihvaća kolačiće, a gore navedene internetske stranice vam pružaju informacije kako ukloniti kolačiće iz preglednika. Imajte na umu da u nekim slučajevima neke od značajki na našoj internetskoj stranici možda neće funkcionirati zbog toga.

Kolačići mogu biti “Prva strana”, tj. postavljeni od strane nas ili “Treća strana” – postavljeni od druge tvrtka za obavljanje te funkcije, na primjer Google Analytics ili naši kolačići za oglašavanje. Neke od tih trećih strana upotrebljavaju vlastite anonimne kolačiće za praćenje broja osoba koje su vidjele određeni oglas ili za praćenje koliko je ljudi više puta vidjelo. Tvrtke koje generiraju te kolačiće imaju vlastita pravila o privatnosti i nemamo pristup za čitanje ili pisanje tih kolačića. Ove organizacije mogu koristiti svoje kolačiće kako bi anonimno ciljali oglašavanje na drugim internetskim stranicama, na temelju vašeg posjeta ovoj internetskoj stranici.
Naše korištenje kolačića
Koristimo sljedeće kolačiće:
– Strogo neophodni kolačići: pomažu internetskoj stranici da funkcionira i poboljšava izgled i dojam internetske stranice. Oni također pomažu poboljšati navigaciju na našoj internetskoj stranici i omogućiti vam da se vratite na stranice koje ste prethodno posjetili. Ova vrsta kolačića traje samo za vrijeme trajanja posjete internetskoj stranici. Kada napustite internetsku stranicu, oni se automatski brišu.
– Analitički kolačići: omogućuju nam da prepoznamo i brojimo broj posjetitelja i da vidimo kako se posjetitelji kreću na našoj internetskoj stranici kada ih upotrebljavaju. To nam pomaže poboljšati način na koji naša internetska stranica funkcionira, na primjer, tako da korisnici lakše pronalaze ono što traže i što ih zanima.
– Kolačići za funkcionalnost: koriste se za prepoznavanje kada se vratite na našu internetsku stranicu. To nam omogućuje prilagodbu našeg sadržaja, personalizaciju i memoriranje vaših preferencija (na primjer, vaš izbor jezika ili regije).

9. Pristup vašim informacijama, ispravak, prenosivost i brisanje podataka

Što je zahtjev za pristup podacima?
Ovo je vaše pravo da zatražite kopiju podataka koje držimo o vama. Ako želite kopiju nekih ili svih vaših osobnih podataka, pošaljite nam e-mail na: info@greencore.hr ili nam pišite na adresu: Damir Krčan, Green core d.o.o., Ksaver 176, 10000 Zagreb.

Odgovoriti ćemo na vaš zahtjev u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.

Želimo osigurati da su vaši osobni podaci točni i ažurni. Možete zatražiti da ispravimo ili uklonimo informacije za koje smatrate da su netočne, e-mailom na: info@greencore.hr ili pisanjem na gore navedenu adresu.

Prijenos podataka

Također je vaše pravo da dobijete osobne podatke koje ste nam dali, u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu i imaju pravo prenijeti te podatke drugom kontroloru bez odgode od trenutnog kontrolora ako:

(a) Obrada temelji se na pristanku ili na ugovoru, i

(b) Obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)
Ukoliko želite da se u potpunosti izbrišemo sve informacije koje se odnose na vas, pošaljite nam Zahtjev za brisanje podataka na sljedeće načine:
Email: info@greencore.hr
U pisanom obliku: Damir Krčan, Green core d.o.o., Ksaver 176, 10000 Zagreb.

10. Završne odredbe

Naša internetska stranica sadrži poveznice na druge internetske stranice. Ovo pravilo o privatnosti odnosi se samo na ovu internetsku stranicu. greencore.hr nije odgovorno za sadržaj i pravila o privatnosti drugih internetskih stranica.

Ako smatrate da su vaši osobni podaci obrađeni na način koji ne zadovoljava GDPR, imate pravo podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu.
Nadzorno tijelo će vas izvijestiti o napretku i ishodu vaše žalbe.
Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Redovito pregledavamo našu politiku privatnosti i postavljamo sva ažuriranja na ovu internetsku stranicu. Ova pravila o privatnosti posljednji put su ažurirana 24.05.2018.